Обява за 40 (четиридесет) войнишки длъжности във военно формирование 28860 – Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите

Със заповед № ОХ-280/01.04.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 40 (четиридесет) войнишки длъжности във военно формирование 28860 – Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

02.07.2021г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню