Обява за 20 (двадесет) матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили

Със заповед № ОХ-350/23.04.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

В.ф. 34410 – Варна – 2бр., в.ф. 28430 – Варна – 2бр., в.ф. 38920 – Варна – 5бр., в.ф. 22480 – Бургас – 7бр., в.ф. 18360 – Бургас – 3бр. и в.ф. 28580 – Варна – 1бр.

 

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

 

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

16.06.2021г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню