Обява за 10 (десет) войнишки длъжности във военно формирование 32990 - Пловдив на СКСО

Със заповед № ОХ-566/28.06.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 10 (десет) вакантни длъжности във военно формирование 32990 – Пловдив на Съвместното командване на специалните операции, за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс.

 

Към датата на сключване на договора за военна служба кандидатите трябва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията по чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 44 години, да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.

 

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

09.07.2021г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню