Община Тетевен разгласява молба за обявяване на смърт и съставяне на акт за смърт на лицето БЕРО БЕРОВ

На основание чл. 550, ал. 2 от ГПК, Община Тетевен разгласява молба за обявяване на смърт и съставяне на акт за смърт на лицето БЕРО ВАСИЛЕВ БЕРОВ, роден през 1950 г. в с. Кунино, Община Роман, Област Враца, жител на гр. Тетевен, Община Тетевен, Област Ловеч.

С Разпореждане № 1141/08.07.2021 г. по гр.д. № 403/2021 г. по описа на Районен съд Тетевен, в закрито заседание е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата от Васил Беров Василев, син на БЕРО ВАСИЛЕВ БЕРОВ.

Молбата за за обявяване на смърт и съставяне на акт за смърт на лицето БЕРО ВАСИЛЕВ БЕРОВ - вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню