Обява за 24 (двадесет и четири) войнишки длъжности в Националната гвардейска част - в.ф. 54 800 - гр. София

Със заповед № ОХ-632/23.07.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени   24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) войнишки длъжности в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр.София, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условияна на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, да не по-възрастни от 44 години. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

07.10.2021г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню