Община Тетевен разгласява молба за обявяване на смърт и съставяне на акт за смърт на лицето УРМАН АСЕНОВ

На основание чл. 550, ал. 2 от ГПК, Община Тетевен разгласява молба за обявяване на смърт и съставяне на акт за смърт на лицето УРМАН ДИМИТРОВ АСЕНОВ, роден на 9.05.1932 г. в гр. Тетевен, Община Тетевен, жител на гр. Тетевен, Община Тетевен, Област Ловеч.

С Разпореждане № 1616/02.09.2021 г. по гр.д. № 770/2021 г. по описа на Районен съд Тетевен, в закрито заседание е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата от Димитрина Урманова Димитрова, дъщеря на УРМАН ДИМИТРОВ АСЕНОВ.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню