Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Посещения: 277

Заповед-37в-Български извор-ОЗ-2021-2022 

Заповед-37в-Български извор-ТН-2021-2022

Заповед-37в-Галата-ОЗ-2021-2022

Заповед-37в-Галата-ТН-2021-2022

Заповед-37в-Гложене-сл-ОЗ-2021-2022

Заповед-37в-Гложене-ТН-2021-2022

Заповед-37в-Голям извор-ДТН-2021-2022

Заповед-37в-Голям извор-ОЗ-2021-2022

Заповед-37в-Голям извор-ТН-2021-2022

Заповед-37в-Градежница-ДТН-2021-2022

Заповед-37в-Градежница-сл-ОЗ-2021-2022

Заповед-37в-Градежница-ТН-2021-2022

Заповед-37в-Малка Желязна-сл-ОЗ-сл-2021-2022