Обява за 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в НВУ „Васил Левски" гр. В. Търново

Със заповед № ОХ-857/27.09.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет – „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 59б от ЗРВСРБ.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

22.10.2021г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню