Със Заповед №612/26.10.2021 г. се преустановява провеждането на т.нар. съботен пазар за промишлени стоки

Със Заповед №612/26.10.2021 г., на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед №РД 01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването и продължаващата извънредна епидемична обстановка, както и достигната 14-дневна заболеваемост в общината над 750 на 100 000 население и с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 и защита здравето на населението, се преустановява провеждането на т.нар. съботен пазар за промишлени стоки, считано от 30.10.2021г. до второ нареждане.

Заповедта - вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню