Обявена е 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили

Със заповед № ОХ-838/05.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили – 22800 - София за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и в чужбина.

Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Срок за подаване на документите във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

21.10.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню