Обявени са 3 (три) сержантски длъжности за военни оркестранти във в.ф. 56100 - Пловдив от Съвместното командване на специалните операции

Със заповед № ОХ-989/19.10.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 (три) сержантски длъжности за военни оркестранти във военно формирование 56100 – Пловдив от Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши музикални училища в страната и в чужбина.

Кандидатите за вакантните длъжностите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Срок за подаване на документите във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

11.11.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню