Информация относно проект „Грижа в дома в община Тетевен“

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027 год.,  Проект „Грижа в дома в община Тетевен“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА”, административен договор BG05SFPR002-2.001-0005-C01.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Повече информация - вижте тук.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню