Обявени са 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Сухопътните войски

 Със заповед № ЗРД-1591/30.11.2022 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

Военно формирование 52750 – София – 20 бр., гарнизон Стара Загора – 25 бр., гарнизон Ямбол – 55 бр., в.ф. 52740 – Хасково – 15 бр., в.ф. 38220 – Плевен – 5 бр., в.ф. 34750 – Карлово – 80 бр., в.ф. 28330 – Смолян – 15 бр. и в.ф. 42600 – Мусачево – 10 бр.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Срок за подаване на документите във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

20.01.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню