Съобщение от „В и К” АД – Ловеч, ПП Тетевен

„В и К” - АД Ловеч, ПП Тетевен, уведомява, че поради силно замътване на водата от Речно водохващане „Болованджика“ може да бъде нарушено водоподаването за гр. Тетевен на 15.12.2022г. до нормализиране на водата за питейно – битови нужди.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню