Обявени са 2 (две) вакантни длъжности за офицери във военно формирование 24430 - Троян от състава на Военно-географска служба

Със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България и заповед № РД-36/11.01.2023 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование 24430 – Троян.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват. Да не са по-възрастни от 40 години. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната. Да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документите във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

13.03.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню