Обявени са 8 (осем) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия и медицински пунктове във военни формирования от Българската армия.

Със заповед № ОХ - 310/19.04.2023 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия и медицински пунктове във военни формирования от Българската армия, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността. Да не са по-възрастни от 40 години. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

19.05.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, етаж 3, стая № 304, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню