Ще се проведе среща относно осигуряването на дърва за населението през 2023 год.

На 17 май 2023 г., от 11.00ч., в салона на Община Тетевен ще се проведе работна среща за обсъждане и гарантиране осигуряването на дървата за огрев на жителите на община Тетевен през 2023 год.

Срещата е във връзка с Решение №950/12.04.2023 год. на ОбС-Тетевен, с което се одобриха условията за провеждане на конкурс за възлагане добива на дървесина за осигуряване на дърва за огрев за жителите на община Тетевен. Заявеният обем дърва за огрев е значителен, поради което е необходимо вземане на навременни мерки за осигуряването му в указаните срокове, съгласно Закона за горите.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню