Съобщение относно реализацията на проект „Реконструкция, основен ремонт и обновяване на търговското пространство на Общински пазар – Тетевен“

Община Тетевен уведомява гражданите, че във връзка с откриване на строителна площадка за реализацията на проект „Реконструкция, основен ремонт и обновяване на търговското пространство на Общински пазар – Тетевен“, на основание Заповед №196/26.04.2023 г. на Кмета на общината, за времето на строително-ремонтните дейности се забранява търговска дейност, както и преминаване на граждани на терена, попадащ в обхвата на проекта.
Търговците на плодове и зеленчуци ще могат да осъществяват търговска дейност по ул. „Стръч“, ул. „Кооперативен пазар“ и част от ул. „Лечо Гайдаря“.
Търговците на промишлени стоки /ново производство/ – по ул. „Марин Темелски“ и ул. „Лечо Гайдаря“.
Търговците на промишлени стоки /втора употреба/ - в крайречното пространство /паркинг/ при НПГГСД „С. Младенов“.
За информация и настаняване: Бисер Христов, Изпълнител- инкасатор, тел.0885 686 218

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню