Конкурс за длъжността „Директор” на ДГ „Здравец“ – с. Галата

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и заповед № 439/17.08.2023 г. на Кмета на Община Тетевен, се обявява конкурс за длъжността „Директор” на ДГ „Здравец“ – с. Галата.


 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню