Обсъждане на проект за регулиране на движението на пл. „Първи ноември“ в гр. Тетевен

На 4 септември, от 16.00ч., в салона на Община Тетевен ще бъде обсъден проект за регулиране на движението на пл. „Първи ноември“ в гр. Тетевен.

Кръстовище е едно от най-натоварените в града, тъй като свързва улици „Пенка Михайлова“, „Васил Петров“, „Първи ноември“ и моста към стадиона. В момента кръстовището представлява голям площад, на който се заустват описаните улици без никаква маркировка, оказваща организацията на движението в участъка, което налага реконструиране на кръстовището.

В тази връзка, Община Тетевен има инвестиционно намерение, свързано с подобряване организацията на движение на кръстовището при площад „Първи ноември“, за което ще бъде разработен инвестиционен проект.

Разработването на подобен проект, засягащ ключово кръстовище в града, изисква и активно участие от страна на гражданите. Заповядайте, за да представите своите мнения, препоръки и предложения.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню