Обявени са 3 (три) вакантни длъжности за офицери във военно формирование 48960 - София от състава на Командване за логистична поддръжка

Със заповед № ОХ-675/16.08.2023 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери във военно формирование 48960 – София от състава на Командване за логистична поддръжка, за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

21.09.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, етаж 3, стая № 304, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню