Важно съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с взето решение на извънредно заседание на Общинска Комисия по Безопасност на Движението по Пътищата и съгласуван проект за временна организация на движението от Областно Пътно Управление – гр. Ловеч и Областна Дирекция на МВР – гр. Ловеч, се ограничава движението на моторни превозни средства по мостово съоръжение, разположено над река Бели Вит, водещо до автогара на гр. Тетевен, като съоръжението ще остане отворено само за пешеходци, а трафика , преминаващ по него, ще бъде поет от останалите мостови съоръжения в града. Ограничаването на трафика за моторни превозни средства е необходимо, тъй като след проведен оглед от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Тетевен, е установено, че връхната конструкция на моста е в аварийно състояние и крие риск от внезапно разрушаване.
Kметът на Община Тетевен е подписал споразумение с МРРБ за финансиране на инвестиционен обект 
"Изграждане на ново мостово съоръжение над река Бели Вит, на мястото на съществуващо съоръжение между ОТ 76 и ОТ 75, гр. Тетевен“.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню