Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед №41/15.01.2020 год. вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1916 вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1919 вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1923 вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1932 вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1935 вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1937 вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2001 вижте тук.

 Договор № 91 от 12.02.2020 г. обект № 2001

 Договор №94 от 20.02.2020г. обект №1919

 Договор №95 от 20.02.2020 год. обект №1923

 Договор №101 от 12.02.2020 год. обект №1916

 ЗАПОВЕД № 114 от 18.02.2020 год. и Протокол за представените документи за сключване на договори

 ЗАПОВЕД №83 от 03.02.2020 год.

 Заповед №86 от 04.02.2020г

 Заповед №87 от 04.02.2020г

Заповед №88 от 04.02.2020г

Заповед №89 от 04.02.2020г

Заповед №99 от 06.03.2020Г

ЗАПОВЕД №132 от 21.02.2020 год. и Протокол за представените документи за сключване на договори

ЗАПОВЕД КОМИСИЯ 83 от 03.02.2020г

П_Р_О_Т_О_К_О_Л_03.02.2020 год

П_Р_О_Т_О_К_О_Л_03.02.2020г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню