Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №172 от 06.03.2020 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1932

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1937

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2004

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2005

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2006

Договор №160 от 30.03.2020 г. обект № 2005

Договор №160 от 30.03.2020 г. обект № 2005

Договор №161 от 30.03.2020 г. обект № 2006

ЗАПОВЕД №172 от 06.03.2020 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

ЗАПОВЕД №210 от 24.03.2020 год.за назначаване на комисия за провеждане на търг

Заповед №211 от 24.03.2020 год. за  класиране обект №2004

Заповед №212 от 24.03.2020 год. за класиране обект №2005

Заповед №213 от 24.03.2020 год.за  класиране обект №2006

Заповед №214 от 24.03.2020 год. за прекратяване обект №1932 и №1937

ЗАПОВЕД №227 30.03.2020г + протокол

П_Р_О_Т_О_К_О_Л_24.03.2020г

 

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню