Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №261 от 28.04.2020 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1932 вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2008 вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2009 вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2012 вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2013 вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2014 вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2015 вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2016 вижте тук

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2017 вижте тук

Протокол за работата на комисията за разглеждане на офертите от 15.05.2020год.

Договор №225 от 22.05.2020 год. обект №2014

Договор №226 от 22.05.2020 год. обект №2008

Договор №227 от 22.05.2020 год. обект №2016

Договор №228 от 22.05.2020 год. обект №2017

договор№249 от 02.06.2020 год. обект №2015

ЗАПОВЕД  №315 от 22.05.2020 год.+ Протокол №1 и №2

ЗАПОВЕД  №339 от 29.05.2020 год.+ Протокол №3

ЗАПОВЕД №293 от 15.05.2020 г. комисия провеждане на търг

Заповед №296 от 18.05.2020 год. класиране обект №2008

Заповед №297 от 18.05.2020 год. класиране обект №2014

Заповед №298 от 18.05.2020 год. класиране обект №2015

Заповед №299 от 18.05.2020 год. класиране обект №2016

Заповед №300 от 18.05.2020 год. класиране обект №2017

Заповед №303 от 18.05.2020 год. прекратяване обект №1932,№2009,№2012 и №2013

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню