Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД № 833 от 03.12.2020 год.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2009

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2012

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2013

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2019

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2036

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2039

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2044

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2047

Договор№ 34 от 15.01.2021 год. обект № 2047

Договор№ 35 от 15.01.2021 г.обект № 2013

ЗАПОВЕД  №14 от 11.01.2021 год.+ Протокол №1

Заповед № 883 от 23.12.2020 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2013

Заповед № 884  от 23.12.2020 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2047

ЗАПОВЕД №878 от 22.12.2020 г. комисия провеждане на търг

Заповед №885  от  от 23.12.2020 год. за прекратяване №2009,2012,2019,2036,2039,2044

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисията от проведен на 22.12.2020 год. търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню