Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД № 112 от 01.03.2021 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2012

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2019

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2036

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2039

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2101

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2102

Договор № 157 от 29.03.2021 год.  обект № 2101

Договор № 158 от 29.03.2021 год.   обект № 2102

Договор №166 от 06.04.2021 год.  обект № 2036

ЗАПОВЕД  № 207 от 07.04.2021 год.+ Протокол №2 за прекратяване обект №2039

ЗАПОВЕД  №183 от 26.03.2021 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД  №195 от 31.03.2021 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД № 161  от 17.03.2021 г. комисия провеждане на търг

Заповед №164 от 18.03.2021 год. за определяне на спечелил  търг за обект №2036

Заповед №165 от 18.03.2021 год. за определяне на спечелил търг за обект №2039

Заповед №166 от 18.03.2021 год. за определяне на спечелил търг за обект №2101

Заповед №167 от 18.03.2021 год. за определяне на спечелил търг за обект №2102

Заповед №168  от 18.03.2021 год. за прекратяване търг за обекти №2012,2019

П_Р_О_Т_О_К_О_Л от 17.03.21г. за работата на комисията по провеждане на търг

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню