Проект на дневен ред за тридесет и второто по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 15.04.2022 година /петък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

1.Приемане бюджета на Община Тетевен за 2022 година.

                                        Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

2. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен.

                                                 Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

3. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Развитие 1931 г.“ с. Рибарица.

                                                Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен                        

4. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Христо Ботев 1941 г.“ с Васильово.

                                                Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

5. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Развитие 1960 г.“ с. Бабинци.

                                                 Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

6. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Светлина 1952 г.“ с. Галата.

                                                Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

7. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Христо Ботев 1897 г.“ с. Български извор.

                                               Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

8. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Ариф Дженин 1961 г.“ с. Глогово.

                                                Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

9. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Изгрев 1946 г.“ с. Градежница.

                                                 Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

10. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Найден Григоров 1900 г.“ с. Голям извор.

                                                 Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

11. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Цачо Ненов 1897 г.“ с. Гложене.

                                                 Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

12. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Христо Смирненски 1925 г.“ с. Черни Вит.

                                                 Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

13. Проект за допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните сдружения в Община Тетевен.

                                      Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен

14. Промяна в състава на комисията по чл. 16 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните сдружения в Община Тетевен.

                                    Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен

15. Определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 18.04.2022 г. от 11:00 часа.

                                                       Вносител: Тони Стоев – Зам.-кмет на община Тетевен

16. Актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /с. Български извор/.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

17. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /Български извор/.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

18. Актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен/.

                                                       Вносител: Тони Стоев – Зам.-кмет на община Тетевен

19. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /Тетевен/.

                                                    Вносител: Тони Стоев – Зам.-кмет на община Тетевен

20. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /с. Рибарица/.

                                                       Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на община Тетевен

21. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

                                                Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

22. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

23. Отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС Тетевен.

                                               Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню