ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

16.02.2024 година /петък/

1. Комисия по нормативна уредба и контрол по изпълнение решенията на ОбС Тетевен – 08:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                                         2. Атанас Маринов Орлинов

                                         3. Тихомир Койчев Лазаров

                                         4. Асен Руменов Иванов

2. Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика – 08:30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Емил Асенов Максимов

               2. Инж. Гриша Нешев Нинов

               3. Атанас Маринов Орлинов

               4. Виолета Атанасова Ивайлова

               5. Иван Романов Цветков

               6. Красимир Огнянов Красимиров

3. Комисия по екология и земеделие – 09:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Калин Русинов Ивов

                                         2. Людмила Миткова Момчилова

                                         3. Христомир Лазаров Маринов

                                         4. Цецка Димитрова Петкова

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню