ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

15.03.2024 година /петък/

1. Комисия по общинска собственост и фирмена политика - 11:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

               2. Красимир Щерев Руменов

               3. Виолета Атанасова Ивайлова

               4. Красимир Радев Минчев

 

2. Комисия по управление и стопанисване на общинските гори – 12:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Радев Минчев

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Тихомир Койчев Лазаров

                                         2. Д-р Иван Цачев Цачев

                                         3. Красимир Щерев Руменов

                                         4. Данчо Иванов Маринов

 

3. Комисия по нормативна уредба и контрол по изпълнение решенията на ОбС Тетевен – 13:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                                         2. Атанас Маринов Орлинов

                                         3. Тихомир Койчев Лазаров

                                        4. Асен Руменов Иванов

 

4. Комисия по обществен ред и сигурност – 13:30 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Гриша Нешев Нинов

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Игнат Ангелов Дойчинов

                   2. Иван Романов Цветков

                   3. Людмила Миткова Момчилова

                   4. Асен Руменов Иванов

 

5. Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги – 14:00 часа

              

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Огнянов Красимиров

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Емил Асенов Максимов

                 2. Иван Романов Цветков

                 3. Людмила Миткова Момчилова

                 4. Калин Русинов Ивов

 

6. Комисия по образование, култура, младежта и спорта – 14:00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Игнат Ангелов Дойчинов

                                       2. Асен Манев Асенов

                                       3. Красимир Огнянов Красимиров

                                       4. Асен Руменов Иванов

 

7. Комисия по здравеопазване и социална политика – 14:30 часа

                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Иван Цачев Цачев

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Иванов Маринов

               2. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

               3. Красимир Щерев Руменов

               4. Калин Русинов Ивов

 

8. Комисия по екология и земеделие – 14:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Калин Русинов Ивов

                                        2. Людмила Миткова Момчилова

                                         3. Христомир Лазаров Маринов

                                         4. Цецка Димитрова Петкова

 

9. Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика – 15:00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Емил Асенов Максимов

               2. Инж. Гриша Нешев Нинов

               3. Атанас Маринов Орлинов

               4. Виолета Атанасова Ивайлова

               5. Иван Романов Цветков

               6. Красимир Огнянов Красимиров

 

10. Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване – 16:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Иванов Маринов

                                           2. Христомир Лазаров Маринов

                                           3. Иван Радославов Цветанов

                                           4. Инж. Гриша Нешев Нинов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню