Проект на дневен ред за деветото по ред заседание на Общински съвет Тетевен, насрочено за 17.04.2024г. /сряда/, в заседателната зала на Община Тетевен, от 14:00 часа


1. Анализ за дейността на Районно управление на МВР – Тетевен през 2023 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

2. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – град Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

3. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Развитие 1931 г.“ – село Рибарица.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

4. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Цачо Ненов 1897 г.“ – село Гложене.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

5. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Христо Смирненски 1925 г.“ – село Черни Вит.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

6. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Христо Ботев 1897 г.“ – село Български извор.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

7. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Светлина 1952 г.“ – село Галата.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

8. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Ариф Дженин 1961 г.“ – село Глогово.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

9. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Изгрев 1946 г.“ – село Градежница.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

10. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Христо Ботев 1941 г.“ – село Васильово.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

11. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Развитие 1960 г.“ – село Бабинци.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен

12. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година на НЧ „Найден Григоров 1900 г.“ – село Голям извор.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

13. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Председателя на Общински съвет – Тетевен за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

14. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Тетевен за 2024 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. – кмет на Община Тетевен

15. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2025-2027 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Изменение на т. 5 от Решение №79/08.02.2024 година на Общински съвет - Тетевен
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за промени в Правилника за работата на Общински съвет – Тетевен 2023-2027 г.
Вносители: Красимир Минчев, инж. Гриша Нинов и Данчо Иванов – общински съветници

18. Даване на съгласие за финансиране изграждането на Втора клетка на РЦУО – Луковит и допълване на комплексно разрешително на РЦУО – Луковит.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за приемане на годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността на общинско търговско дружество „ВиК - Тетевен“ ЕООД, ЕИК 110516336 за 2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за прекратяване на общинско търговско дружество „Водоснабдяване и канализация – Тетевен“ ЕООД, ЕИК 110516336 с ликвидация по реда на Търговския Закон.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

21. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, (село Рибарица).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

22. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, (село Черни Вит).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

 

Материали изтеглете тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню