ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2024 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

17.05.2024 година /петък/

1. Комисия по общинска собственост и фирмена политика - 09:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

               2. Красимир Щерев Руменов

               3. Виолета Атанасова Ивайлова

               4. Красимир Радев Минчев

2. Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика – 09:30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Емил Асенов Максимов

               2. Инж. Гриша Нешев Нинов

               3. Атанас Маринов Орлинов

               4. Виолета Атанасова Ивайлова

               5. Иван Романов Цветков

               6. Красимир Огнянов Красимиров

3. Комисия по екология и земеделие – 10:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Калин Русинов Ивов

                                         2. Людмила Миткова Момчилова

                                         3. Христомир Лазаров Маринов

                                         4. Цецка Димитрова Петкова

4. Комисия по образование, култура, младежта и спорта – 10:30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Игнат Ангелов Дойчинов

                                       2. Асен Манев Асенов

                                       3. Красимир Огнянов Красимиров

                                      4. Асен Руменов Иванов

5. Комисия по нормативна уредба и контрол по изпълнение решенията на ОбС Тетевен – 11:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                                         2. Атанас Маринов Орлинов

                                         3. Тихомир Койчев Лазаров

                                         4. Асен Руменов Иванов

6. Комисия по здравеопазване и социална политика – 11:00 часа

                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Иван Цачев Цачев

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Иванов Маринов

               2. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

               3. Красимир Щерев Руменов

               4. Калин Русинов Ивов

7. Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване – 11:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Иванов Маринов

               2. Инж. Гриша Нешев Нинов

               3. Христомир Лазаров Маринов

               4. Иван Радославов Цветанов

8. Комисия по обществен ред и сигурност – 12:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Гриша Нешев Нинов

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Игнат Ангелов Дойчинов

                   2. Иван Романов Цветков

                   3. Людмила Миткова Момчилова

                   4. Асен Руменов Иванов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню