ЕТ Лесотех - Марин Краев

Фирмата е създадена през 1991 г. започва дейността си в метален павилион 12 м2 с продажба и сервиз на моторни триони Хускварна. Организирала е курсове за професионална квалификация и преквалификация на мотористи и моторни триони за нуждите на частни дружества и все още съществуващите тогава горски стопанства.
През 1995 г. фирмата спечелва конкурс за безлихвен кредит и реализира проект на Швейцарската агенция за международно сътрудничество "Интер - Асист". Изгражда обект "магазин - сервиз за малогабаритна, горска, земеделска и паркова техника. Това е и основната дейност на фирмата".

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню