ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-31-95(1) от 28.10.2013 г.:

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка със заявление Вх.№ УТСИД-04-31-95 от 28.10.2013 г. на Община Тетевен, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж №76/04.11.2013 г. за обект: Eтапно изграждане на хотелски комплекс – етап на строежа: сграда на основно застрояване – „Къща за гости“ , с приложено Решение №ПН8-9/2008 г. на РИОСВ – Плевен за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Документацията се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню