Обявление

Община Тетевен на основание чл. 124б, ал. 2 от Законa за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че  с Решение  №615/28.05.2014 г. Общински съвет Тетевен на основание чл.124, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 ЗУТ е одобрил „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на община Тетевен и опорен план” за територията на община Тетевен и е разрешил изработването на проект за Общ устройствен план на община Тетевенза територията на община Тетевен, в т.ч. всички 13 населени места с техните землища, а именно: гр. Тетевен, с. Бабинци, с. Български извор, с. Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница, с. Дивчово, с. Малка Желязна, с. Рибарица и с. Черни Вит.

Изработеното техническо задание и опорен план се намират в стая 105, етаж 1 на Общинска администрация – Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню