Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС № 403

Посещения: 1932

Вижте тук.