ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН” ФИНАНСИРАН С ДОГОВОР № BG051PO001-5.1.02-0023-C0001, СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН” ФИНАНСИРАН С ДОГОВОР № BG051PO001-5.1.02-0023-C0001, СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”, № BG051PO001-5.1.02 НА ОП”РЧР”

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - “ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - “КОНСЕРВИ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - “ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - “ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - “ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”.

Одобрена с Решение №31/12.07.2012г. на Кмета на Община Тетевен

Цена на документацията – 12.00 лв. с включено ДДС


Документацията за участие може да се закупува  до 16:00 часа на 10.08.2012 г.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на официалната интернет страница на Община Тетевен -  http://www.teteven.bg 

 

Вижте цялата документация тук.

Приложение 7А вижте тук.

Спецификации вижте тук.

Решение вижте тук.

Обявление вижте тук.

Информация за сключен договор вижте тук.

Информация за сключен договор вижте тук.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню