ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “СТРОИТЕЛСТВО НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В с. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“СТРОИТЕЛСТВО НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В с. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки  и  е одобрена с Решение №26/29.12.2011  на Кмета на Община Тетевен)Документацията за участие може да се закупува  до 16:00 часа на 30.01.2012г.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на официалната интернет страница на Община Тетевен -  http://www.teteven.bgЦена на документацията –  15,00/петнадесет/  лева с  включен ДДС.

декември , 2011г.

 

 

Вижте цялата документация тук или я изтеглете от тук. 

Вижте Решение за откриване на процедура тук.

Обявление за поръчка вижте тук.

Вижте Техническа спецификация тук.

Количествено - стойностна сметка вижте тук.

Въпроси и отговори вижте тук или изтеглете файла тук.

Отговор на запитване 2 вижте тук.

Отговор на запитване 3 вижте тук.

Отговор на запитване 4 вижте тук.

Отговор на запитване 5 вижте тук.

Отговор на запитване 6 вижте тук.

Отговор на запитване 7 вижте тук.

Отговор на запитване 8 вижте тук.

Отговор на запитване 9 вижте тук.

Отговор на запитване 10 вижте тук.

Отговор на запитване 11 вижте тук.

Отговор на запитване 12 вижте тук.

Отговор на запитване 13 вижте тук.

Отговор на запитване 14 вижте тук.

Отговор на запитване 15 вижте тук.

Отговор на запитване 16 вижте тук.

Отговор на запитване 17 вижте тук.

Съобщение до всички заинтересовани страни вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню