“ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „СТРОИТЕЛСТВО НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С.ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „СТРОИТЕЛСТВО НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И  РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С.ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”

Одобрена с Решение №11 от 24.02.2012г. на кмета на Община Тетевен

 

Документация за участие може да закупите до 16.00 ч. на 25.03.2012 г. 

 

Цена на документацията - 15.00  лева с включено ДДС.

Тетевен

2012г.

 

Вижте цялата документация тук.

Решение за откриване на процедура вижте тук.

Обявление за обществена поръчка вижте тук.

Количествено - стойностна сметка вижте тук.

Съобщение до всички заинтересовани страни вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню