Обществена поръчка с предмет: "Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в селата на община Тетевен"

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО В СЕЛАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”

 

 

(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки  и  е одобрена с Решение №13 от 24.02.2012г.  на Кмета на Община Тетевен)

 

 

Документацията за участие може да се закупува  до 16:00 часа на 26.03.2012 г.

 

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на официалната интернет страница на Община Тетевен -  http://www.teteven.bg 

 

 

Цена на документацията –  8.00 /осем./  лева с  включен ДДС

 

февруари , 2012 г.

 

Вижте цялата документация тук.

Вижте Решение за откриване на процедура тук.

Вижте Обявление за обществена поръчка тук.

Съобщение до всички заинтересовани страни вижте тук.

Информация за изпълнен Договор №312 от 27.08.2012 г. вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню