Print this page

Декларации (Местни такси)

6871 times

ДЕКЛАРАЦИЯ  за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.20, ал.2 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен във връзка с чл.71, т.1 от ЗМДТ свалете от тук.

Last modified on Понеделник, 25 Ноември 2019 08:56
Rate this item
(0 votes)