Нормативни документи

Посещения: 3715

Закон за управление на етажната собственост

Наредба №РД-02-20-8 за саздаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост