Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 - 2023 г вижте тук. 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню