Име, презиме, фамилия
1. Милка Момчилова Консулова
2. Нели Цачева Генова

 

 

Посочените кандидати да се явят на интервю на 26.10.2017 г. от 10.00 часа в стая 210,

 ет.2, Община Ловеч

 

НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ИНТЕРВЮ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

1. Радостина Петкова Станева – Цветанова

Кандидатът не отговаря на изискванията:

- Образованието не отговаря на изискуемото за длъжността - Хуманитарно.

- Няма необходимият професионален опит в дейността по закрила на детето

- Не е представен пълен набор от документи съгласно обявлението - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Богдана Тонева Николова

Кандидатът не отговаря на изискванията:

- Образованието не отговаря на изискуемото за длъжността - Хуманитарно.

- Няма необходимият професионален опит в дейността по закрила на детето

3. Соня Карамфилова Иванова

Кандидатът не отговаря на изискванията:

- Образованието не отговаря на изискуемото за длъжността - Хуманитарно.

- Няма необходимият професионален опит в дейността по закрила на детето

 

Председател на Комисията:

Д-р Димитър Димитров

Администратор проект

Подкатегории

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню