Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. вижте тук.


Покана до парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации за сформиране състава на подвижна секционна избирателна комисия вижте тук.


Покана до парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации за сформиране на СИК вижте тук.


Избирателен списък  за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. вижте тук.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА
 

Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за Народно събрание, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Тетевен, както и в кметствата и кметските наместничества от общината. Заявления, справки, корекции и промени ще се извършват в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

1.Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянен адрес в срок до 26.06.2021 година.

(Приложение № 18-НС, чл. 34, ал. 1-3 от ИК)

 2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 26.06.2021 година.

(Приложение №12/НС, чл. 36, ал.1 от ИК)

 3Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец в срок до 26.06.2021 година или в срок до 05.07.2021 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

(Приложение №14/НС, чл.37, ал.1 и ал.2 от ИК)

 4.Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 03.07.2021 година.

(Приложение №8/НС, чл.43, ал. 1 и ал.2 от ИК)

 5. Вписаните в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянен адрес могат да подадат заявление за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

(Приложение №10/НС и Приложение №11/НС, чл.39, ал.2-6 и чл.252, ал.2 от ИК)

Заявленията можете да подавате:

Лично в Центъра за административно обслужване от 8,00 ч. до 17,00 ч.

По ел. поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Заявленията трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис.

Заповед №391 от 06.07.2021 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки и определяне работното време на заведенията за хранене и развлечение вижте тук.

 


Заповед №370/25.06.21 г. относно образуването на обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия вижте тук.


Заповед №346/14.06.21 г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали вижте тук.


Заповед №291/19.05.2021 г.  относно образуване на избирателни секции на територията на община Тетевен вижте тук.


 Заповед №292/19.05.21 г. относно определяне на местата на територията на община Тетевен, на които ще се поставят избирателните списъци вижте тук.

  • Какво е работното време на Центъра за административно обслужване?

Стандартно работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч. (без прекъсване) от понеделник до петък

 

  • Кога е приемното време на гл. архитект на Община Тетевен?

Понеделник от 13:30 ч. до 17:00 ч. и Сряда от 8:30 ч. до 12:00 ч.

 

  • Какво е работното време на гише "Услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, предоставяни за граждани" ?     

Вторник и Четвъртък от 8:00 ч. до 12:00 ч.

 

  • Как мога да проверя колко данъци дължа?

Може да проверите данъчните си задължения, използвайки електронната справка за местни данъци и такси на страницата на Община Тетевен. За целта е необходимо да притежавате ПИН код, издаден от Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Тетевен;

 

  • Какви документи са необходими за заявяване на постоянен и настоящ адрес?

За да си направите адресна регистрация на територията на община Тетевен, е необходимо да представите документ за собственост на имота, на който ще се регистрирате. Когато Вие не сте собственик на имота, собственикът трябва да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви по образец. Декларацията се подписва пред длъжностно лице в Община Тетевен или се представя с нотариална заверка на подписа.

Заявяването на адрес се извършва лично или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За регистрация на малолетни и непълнолетни деца заявяването се извършва от законните им представители.

 

  • Законен наследник съм на починало лице. Къде трябва да подам искане за издаване на удостоверение за наследници?

Удостоверенията за наследници се издават от общината/кметството по последен постоянен адрес/последно местожителство на починалото лице.

 

  • Как да получа дубликат на акт за раждане?

За да получите дубликат на акт за раждане, е необходимо заявление от Вас, Ваш родител или упълномощено лице.

Заповед №169 от 18.03.2021 г. относно образуване на подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация вижте тук.


 

 Заповед № 158 от  16.03.2021 г. относно образуване на обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия вижте тук.


Заповед №114 от 01.03.2021 г.  относно местата на територията на община Тетевен за поставяне на агитационни материали вижте тук.


Заповед №115 от  01.03.2021 г.  относно обособяване на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването вижте тук.


Заповед №118 от  01.03.2021 г. относно обособяване на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването вижте тук

 

Заповед №64 от 08.02.2021 г.  относно образуваните избирателни секции вижте тук.

Заповед №65 от 08.02.2021 г.  относно местата на територията на община Тетевен, на които да се обявят предварителните избирателни списъци вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню