Програми

 
 
Горскостопански план за общинските горски територии, собственост на община Тетевен вижте тук.
 
 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН МАНДАТ 2019-2023 вижте тук. 
 
Oтчет за изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за 2020 г. вижте тук.
Oтчет за изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за 2021 г. вижте тук.
Oтчет за изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за 2022 г. вижте тук.

1. ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

2. ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2022 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

3. ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2023 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

4. ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2024 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.


 План за защита при бедствия на община Тетевен вижте тук.

Приложения за изтегляне:  Основен / Наводнение / Земетресение / Ядрена заплаха


 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Тетевен 2023 - 2032 г. вижте тук.


ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  2022 - 2025 г. вижте тук.
В едномесечен срок (до 11 септември вкл.), заинтересованите лица могат да изпращат предложения и становища относно проекта на следния e-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Център за административно обслужване на граждани.

 

 


 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2022 ГОДИНА вижте тук.


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2023 ГОДИНА вижте  тук. 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2019 г. вижте тук.
 
 

 
ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2024 г.  вижте тук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2021-2027 Г.
Изтеглете цялата програма тук
Раздел лечебни растения към програмата - изтеглете тук
 
Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Тетевен за 2021 г. вижте тук.
 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2021-2027 г.

Изтеглете цялата програма тук

Доклад за морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен за 2019 г. - изтеглете тук

Информация за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Тетевен за 2021 г. вижте тук.

 


ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА  ЗА ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО ЗА 2014 г. 

Вижте пълното съдържание тук.

 


 Програма за управление на Община Тетевен 2015-2019 вижте тук.


 

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020г вижте тук.

 


 

 

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен  вижте тук. ..


 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива за периода 2013-2022 г. вижте тук.

 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива на Община Тетевен 2021-2023 г. вижте тук.


 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

 Програма за енергийна ефективност на Община Тетевен 2021 - 2027 година вижте тук.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2015 г.  вижте тук.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2016 г.  вижте тук.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2017 г. вижте  тук.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2018 г. вижте тук.

Годишен отчет за изпълнението на "Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2017-2020" и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2019 г. вижте тук.

Годишен отчет за изпълнението на "Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2017-2020" и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2020 г. вижте тук.

Годишен отчет за изпълнението на "Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2021-2027" и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2021 г. вижте тук.

Годишен отчет за изпълнението на "Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2021-2022" и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2022 г.вижте тук.


ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2019 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню