Програми

Посещения: 7631
 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН МАНДАТ 2019-2023 вижте тук.
 
Oтчет за изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за 2020 г. вижте тук.
Oтчет за изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за 2021 г. вижте тук.

1. ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

2. ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2022 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.


 План за защита при бедствия на община Тетевен вижте тук.

Приложения за изтегляне:  Основен / Наводнение / Земетресение / Ядрена заплаха

 

 

 


 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2022 ГОДИНА вижте тук.


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2019 г. вижте тук.
 


ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2020 г.  вижте  тук.

 

ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2021 г.  вижте   тук.                    
 
Приложения:
 
 
 Прилoжение..Тетевен
 
Приложение..Рибарица
 
Приложение..Гложене
 
Приложение..Български Извор
 
Приложение..Голям Извор
 
Приложение..Черни Вит
 
Приложение..Галата
 
Приложение..Глогово
 
Приложение..Градежница
 
Приложение..Васильово
 
Приложение..Бабинци
 
Приложение..Дивчовото
 
Приложение..Малка Желязна
 
 
 
 
 
ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2022 г.  вижте тук
 
 
 
Приложения:

Тетевен.приложение №1
 
Васильово.приложение №2
 
Рибарица.приложение №3
 
Градежница.приложение №4
 
Бабинци.приложение №5
 
Черни Вит.приложение №6
 
Дивчовото.приложение №7
 
Гложене.приложение №8
 
Глогово.приложение №9
 
Галата.приложение №10
 
Голям извор.приложение №11
 
Български извор.приложение №12
 
Малка Желязна.приложение №13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗФВС И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ
 
 

 
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2021-2027 Г.
Изтеглете цялата програма тук
Раздел лечебни растения към програмата - изтеглете тук
 
Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Тетевен за 2021 г. вижте тук.
 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2021-2027 г.

Изтеглете цялата програма тук

Доклад за морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен за 2019 г. - изтеглете тук

Информация за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Тетевен за 2021 г. вижте тук.

 


ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА  ЗА ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО ЗА 2014 г. 

Вижте пълното съдържание тук.

 


 Програма за управление на Община Тетевен 2015-2019 вижте тук.


 

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020г вижте тук.

 


 

 

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен  вижте тук.


 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива за периода 2013-2022 г. вижте тук.

 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива на Община Тетевен 2021-2023 г. вижте тук.


 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

 Програма за енергийна ефективност на Община Тетевен 2021 - 2027 година вижте тук.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2015 г.  вижте тук.


 Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2016 г.  вижте тук.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2017 г. вижте  тук.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2018 г. вижте тук.
Годишен отчет за изпълнението на "Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2017-2020" и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2019 г. вижте тук.


 

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2019 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.