Бюджет на Община Тетевен за 2014 г.

Индикативен разчет на с-ва от ЕС вижте тук.

Приходи Бюджет 2014 г вижте тук.

Разходи по основни параграфи Бюджет 2014 г вижте тук.

Разходи по функции бюджет 2014 г вижте тук.

Заповед 66/24.02.2014 г. относно утвърдените формули и правила за разпределение на средствата

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню