Бюджет на Община Тетевен за 2017 г.

Разходи по функции вижте тук.

Приходи вижте тук.

Разходи по параграфи вижте тук.

Капиталова програма вижте тук.

Списък текущи ремонти вижте тук.

Агрегирани показатели вижте тук.

Средства за заплати вижте тук.

Преходен остатък вижте тук.

Индикативен разчет вижте тук.

Заповед №74 от 03.02.2017 г. вижте тук.

Заповед №75 от 03.02.2017 г. вижте тук.

 

Месечни отчети за изпълнение на Бюджет 2017:

- месечен отчет за м. януари 2017

- месечен м. ФЕВРУАРИ - качен на 14.03.2017 г  вижте тук.

- месечен отчет за м. Март - качен на 24.04.2017 г. вижте тук.

- месечен отчет за м. Април - качен на 18.05.2017 вижте тук.

-месечен отчет за м. Май - качен на 19.6.2017 г. вижте тук.

-тримесечен отчет към м. юни 2017 - публикуван на 24.07.2017 г. вижте тук.

- месечен отчет за м. юли 2017 - публикуван на 18.08.2017 г. вижте тук.

- месечен отчет за м. август 2017 г. - публикуван на 19.09.2017 вижте тук.

- тримесечен отчет към 30.09.2017 г., качен на 23.10.2017 г. вижте тук.

- месечен отчет за месец Октомври 2017 г. - публикуван на 17.11.2017 г. вижте тук.

-месечен отчет за месец. Ноември 2017 г. Качен на 18.12.2017 г. вижте тук.

-месечен отчет за месец Декември 2017 г. Качен на 25.01.2018 г. вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню