Изпълнение на плана за финансово оздравяване на Община Тетевен

1. Изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.06.2017 г. вижте тук.

2. Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.09.2017 г. вижте тук

    Справка приходи вижте тук.

    Справка разходи вижте тук

3. Доклад за изпълнение на оздравителния план към 31.12.2017 г. - качен на 23.02.2018 г. - вижте тук.

    Справка приходи - вижте тук.

    Справка разходи - вижте тук.

4 .Доклад за изпълнение на оздравителния план към 31.03.2018 г. вижте тук - качен на 27.04.18

5. Доклад за изпълнение на оздравителния план към 30.06.2018 г. - качен на 27.07.2018 г. - вижте тук.

6. Доклад за изпълнение на оздравителния план към 30.09.2018 г. - качен на 29.10.2018 г.- вижте тук.

    Справка приходи - вижте тук.

    Справка разходи - вижте тук.

   Приложение №3 - финансов ефект - вижте тук.

7. Доклад за изпълнение на оздравителен план към 30 юни 2019 г. - качен на 26.07.2019 г. вижте тук.

   Приложение №1 - приходи - вижте тук.

   Приложение №2 - разходи - вижте тук.

   Приложение №3 - финансов ефект - вижте тук.

8. Доклад за изпълнение на оздравителен план към 30.09.2019 г. - качен на 24.10.19 г. вижте тук.

Приложение №1 - приходи - вижте тук.

Приложение №2 - разходи - вижте тук.

Приложение №3 - финансов ефект - вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню